Historia

Kung: Kunskap
Fu: Väg
Toa: Kroppens och Själens fakultet

Kung Fu betyder kunskapens väg. Kunskapens väg betyder att leda människan mot perfektion, förstärka kroppen, hjärnans evolution och att lära sig om världen samt naturens mysterier.

Kunskapens väg betyder att finna våra latenta krafter och genom att föra vår kropp och själ närmare harmoni med världssjälen accelererar vi processen.

Kung Fu To’A är världens rörelse. Rörelse är styrkan som för oss närmare logikens rättvisa, absolut skönhet, hälsa, samhällets tystnad och rörelse mot naturens krafter. Detta är den hemliga andligheten.

Alla kroppens rörelser är baserade på mysterier, cellernas enigma, användandet av vår DNAs krafter, cellernas kärnor samt kroppens atomer. Människan är kreationens mästerverk och bör undersökas utöver andlighetens gränser.

Livets legend eller D-RY-MA, är vändpunkten och uppkomsten av människans föraktning.

Livet i Kung Fu To’A börjar med kontemplationens utbrott och slutar med dess slocknande.
I enlighet med detta, är mellanrummet mellan utbrott och slocknande, livet.
Kung Fu To’A är människans mysterium. Kung Fu To’A är själens skrik, vilket för oss in i styrkan och kunskapens gränser. Kung Fu är fridens kraft, därmed, är kraftfulla personer inte aggressiva.

Denna väg är så komplex att kärlek krävs, så väl som benägenhet, självförtroende, offring, kännedom om objektivet, ansvarstagande och engagemang till mänskligheten, för att kunna passera den.
Du behöver alla dessa egenskaper eftersom detta är behörighetens strid, och i kampen för att lära känna oss själva måste vi passera genom tidens mörker för att finna vilka vi verkligen är.

Kung Fu To’A är en livsstil och den är helt självständig från allt annat, vilket kräver självförtroende samt behörighet.
Kung Fu To’A är balansen mellan Kropp och Själ.