Kung Fu To'A - Bestämmelser  
 
 
  Kung Fu To'a är ingen street fighting sport
Platsen där Kung Fu To'A utövas är känt som To'As heliga plats
To'As heliga plats förtjänar respekt för den tid som eleverna spenderar med träningen och följande är vissa bestämmelser för att denna respekt skall kunna bevaras:
 
 


Träningslokalen får inte beträdas med skor utan tränarens tillåtelse

Hamrah (elev) måste stå i kamizmai ställning och uttala To'A innan han/hon beträder lokalen

Kläderna måste precis som kroppen alltid bevaras rena

Bältet som är en symbol för allt tränande, måste alltid, när det inte används, vara vikt och skall alltid tas vara på

Hamrah måste alltid visa respekt för dem som har högre rank, även om den hamrah är yngre

Man får under inga omständigheter tala med varandra under träningen

När man skall lämna lokalen, får man inte vända ryggen till träningslokalen och man måste visa respekt genom att stå i kamizmai ställning och uttala To'A

Sparring får inte äga rum utan tränarens tillåtelse

Andra kampsporter ska visas respekt pga den tid som dem har lagt ner på sina träningar

Hudfärg, religion, land eller bakgrund har ingen betydelse i träningslokalen. när man väl tränar Kung Fu To'A är alla likadana och alla lika värda

Om ni missar tre träningar under en termin utan att ha kontaktat tränaren har han rätt att avskeda er från klubben
Terminsavgifter som har blivit betalda blir inte återbetalda då hamrah inte har följt reglerna eller av andra skäl blivit avskedad från klubben